Libido Love of Life

Libido - Love of Life

Embodied Sexuality Programs through conscious dance. 
(for English, scroll down) 

Gerichte programma's voor een belichaamde verkenning van seksualiteit, intimiteit en levenskracht.
Dansen en werken met de beweging van seksuele energie binnen de bredere definitie van ‘Libido’ als levenskracht, geboorteplaats van creativiteit, vitaliteit en aanwezigheid.

Onze seksuele levensenergie - ons Libido - is een essentieel onderdeel van de natuurlijke expressie en beweging van ons lichaam. Het ene moment gecompliceerd, het andere moment extatisch, afwezig of belast met verwachtingen vanuit vroegere ervaringen.

'Libido - Love of Life' raakt de universele elementen aan die betrekking hebben op het voelen, bewegen en vergroten van de mogelijkheden deze levenskracht volledig te belichamen in alle gebieden van je leven.

Wanneer ons hart en ons lichaam door dans en bewust bewegen wakker worden, komt ook onze seksuele energie in beweging. Op de dansvloer voelen we ons misschien het ene moment bruisend, stralend en aantrekkelijk en het volgende moment schuldig, onhandig en verlegen. We voelen ons misschien overweldigd door onze eigen ervaring of door de seksuele energieën rondom ons, of we voelen ons mat, niet in contact met onszelf of gewoon buitengesloten. 

Vanaf onze geboorte tot aan onze dood zijn we seksuele wezens.

Vanaf het moment dat onze eerste cellen worden gevormd, die ons leven schenken, tot aan de diepe overgave van onze laatste uitademing, een leven is doordrenkt met libido. Dansen kan deze krachtige energie opwekken op een manier die opwindend, vreugdevol, overweldigend, angstaanjagend, mysterieus is en/of alles daartussen in. We kunnen op verschillende manieren toegang krijgen tot deze vitale energie van eros - in momenten van diep spel of stille meditatie, een tedere aanraking, een provocerend kunstwerk, een sexy lied, een volwassen blik, de rustgevende stem van een dichter, de heilige woorden van een mysticus. Wanneer deze energie op authentieke wijze wordt erkend, ondersteund en uitgedrukt, is het potentieel voor heling, transformatie en bevrijding  immens en krachtig. We eren het hele zelf.

In een aandachtige, veilige, seksueel positieve omgeving gaan we dit complexe, creatieve en verdiepende onderzoek aan met compassie en nieuwsgierigheid. 
HIERIN WORDEN WE GEDRAGEN DOOR:
* de fysieke taal van onze seksuele levensenergie gegrond in de universele bewegingshulpbronnen van Open Floor,
* de transformerende werking van de dynamische dansmeditatie als middel voor bewustzijn,
* de wijsheid van de fysieke, emotionele, mentale en spirituele terreinen van libido, intimiteit en levensenergie,
* de diverse vormen van contact zoals thuis komen in jezelf, contact met een ander, de realisatie deel uit te maken van een sociaal veld en het grotere geheel, 
* aanvullende oefeningen, deelmomenten en specifieke theorie om je ervaringen te verdiepen en te integreren. 

We beginnen te onderzoeken hoe en wie we zijn. Of onze conditionering, gender, cultuur, sociale gebruiken, dromen, herinneringen, families, juist een hulp of een belemmering zijn om te kunnen bewegen met onze natuurlijke seksuele levenskracht en om ons waarachtig te verbinden met anderen en het leven. 
Omdat seksualiteit zo vaak ondergronds aanwezig is, genegeerd wordt of onbewust uitgeleefd kan het bewust onderzoeken van dit thema intens, bevrijdend, intiem en krachtig zijn. De vreugde en de schoonheid die deze reis kan bieden maakt het de moeite waard om de uitdaging en het risico aan te gaan

VOOR WIE?
'Libido' is geschikt voor alle volwassenen, ongeacht geslacht, seksuele uiting, voorkeur en soort relatie. We streven ernaar een omgeving met elkaar te co-creëren waar iedereen zich welkom voelt, nieuwsgierig kan zijn, de mogelijkheid voelt te groeien en waar persoonlijke ervaringen die een ieder meebrengt worden gerespecteerd.
Voor deelname is het fijn dat je enige ervaring hebt met dansvormen zoals OpenFloor, 5Ritmes, MovementMedicine, Biodanza, o.i.d.
Tijdens deze workshopavonden is er geen expliciete seksuele inhoud. Ook gaat het niet om je seksualiteit op de dansvloer uit te leven.

VOOR HEN DIE: 
* erotische intelligentie willen cultiveren en hun vermogen om van het leven te houden willen vergroten,
* geïnteresseerd zijn in een belichaamde en gezonde verkenning van hun seksualiteit,
* de meerlagige dynamiek van aantrekking en gehechtheid willen ontrafelen, evenals de culturele en sociale conditionering die onze persoonlijke en collectieve verhalen, zowel in het verleden als in het heden, informeren,
* zich door beweging bewust willen verbinden met de bron van hun verlangens om meer vervulling en voldoening te ervaren in allerlei soorten relaties,
* de energie van libido willen aanwenden voor creatieve bezigheden.

AANGEBODEN PROGRAMMA'S:
* Libido Jaartraining/Ongoing Group, De Dieken, Holten, 4 modules a 4 dagen in 2025.  
* Libido Love of Life, workshopavonden, cyclus/los, Akademie, Amsterdam Noord,
maandelijks op donderdagavond.
* Libido Fundamentals, zomer 5-daagse, De Dieken, Holten, residentiële retraite, data 24 juli t/m 28 juli 2024

Open Floor is een dynamische dansmeditatie en levendig bewegingsonderzoek. De methodiek van Open Floor is eerder open en onderzoekend dan voorgeschreven. Je wordt begeleid en geïnspireerd om alles wat je tegenkomt te verwelkomen in je dans, voorbij dat te bewegen wat je al kent en om dat wat vast gestold is weer in stromende beweging te brengen. Je ontdekt hoe je van schaduw en gewoonte naar vrijheid in keuze en creatieve mogelijkheden kunt bewegen. 

Docente Monika Körschner is geaccrediteerd 5Ritmes® en OpenFloor docent en geeft ruim 20 jaar les in dans en beweging als bewustzijnsoefening. Zij is in dit specifieke thema persoonlijk opgeleid door Andrea Juhan, founder OpenFloor en Libido Fundamentals. 

“We tend to think of the erotic as an easy, tantalizing sexual arousal.
I speak of the erotic as the deepest life force,
a force which moves us toward living in a fundamental way."
- Audre Lorde -

 

ENGLISH

Embodied Sexuality programs through conscious dance. 

Sexual life force energy as birthplace of creativity, vitality, presence and aliveness. 
These workshops touches the universal elements which relate to sense, move and increase the capacity to fully embody this life force in all areas of your life. 

Your creative sexual energy – your Libido – is an essential part of the body's natural expression and movement potential. It can bring great pleasure, profound healing and deep connection. However, getting to and maintaining a harmonious relationship with sexual feelings can be a complex, unnerving and mysterious journey that we are often expected to figure out by ourselves.

Libido Fundamentals begins this complex and creative investigation by introducing the basics of using movement meditation as a means to ground, and explore the physical language of our sexual energy. As our hearts and bodies awaken through the movement meditation practice, our sexual energy also begins to stir. On the dance floor, we may feel juicy, radiant, and desirable one moment and feel guilty, awkward, and shy in the next. We may feel overwhelmed by our own experience - or by the sexual energies around us – or feel flat, disconnected, or just plain left out. 

Many of us accept a life in which our creative potential is untouched or unfulfilled. If we dance and live freely and authentically, we feel radiant and energetic. Nevertheless, we regularly hide and shrink this powerful part of ourselves. We reverse this dynamic through OpenFloor dance meditation. We create an attentive, connecting, sexually positive environment.  There is no explicit sexual content or exercises, we will start to track how and who we are – our conditioning, gender, culture, social mores, dreams, memories, families – what aids or obstructs our ability to move with our innate sexual life force and ability to relate. Using movement and enquiry as a tool for discovery.

Held  by
* the physical language of our sexual energy grounded in the universal core movement resources of Open Floor dance  movement practice
* the transforming effects of dance meditation as a means for awareness and change
* the intelligence of our masculine and feminine coding and qualities
* related exercises, sharing and specific information that will integrate your experiences into your 'daily' life
* the richness of being together on this journey with a closed ongoing group

we create a safe and creative environment  to engage in this complex, mysterious and in-depth investigation with curiosity, mindfulness and compassion. Because sexuality is so often underground, ignored, or unconsciously acted out, the exploration of this territory tends to be intense, liberating, intimate and powerful. The potential pleasure and beauty of this journey is well worth the challenges and the risks.

Who is it for?
Libido programs are open to all adults regardless of gender identity, gender expression, biological sex, sexual orientation, or relationship status. We strive to co-create an environment that is inclusive, curious and expansive, and honors the experiences each person brings into the room.

For those who:
* want to understand the dynamics of attraction and attachment.
* are looking to cultivate erotic intelligence and expand their capacity to love life
* are interested in an embodied and healthy exploration of their sexuality
* want to intentionally connect through movement with the source of their desires to experience greater fulfillment and satisfaction in relationships of all kinds.
* want to harness the energy of libido for creative pursuits.

Libido Fundamentals workshops are open to dancers with 12 hours of Open Floor Movement Practice or other Conscious Dance practices. 

What happens in a workshop?
We explore this lively, sometimes latent energy of libido with curiosity and mindfulness using the Open Floor Core Movement Resources.
We open up physical, emotional, mental, and spiritual terrain of sexuality, libido and life force.

This Libido Fundamentals program is designed by Andrea Juhan, Phd (USA), co-founder of Open Floor Dance Movement Practice. 
Learn more about Andrea on www.AndreaJuhan.com

Open Floor International, learn more about Open Floor Conscious Dance

Teacher Monika Körschner is personally trained by Andrea Juhan to teach this specific program. She is certified  5Rhythms® en OpenFloor teacher and teaches dance and movement as a conscious practice in the Netherlands and abroad for over more than 20 years. 

 

Uncovering & differentiating
Dance can awaken the potent energy of one’s sexual life force energy in ways that can be ecstatic while sometimes complicated; flat, disconnected or burdened with expectations from the past. During this module we will start to track how and who we are – our conditioning, gender, culture, social mores, dreams, memories, families – what aids or obstructs our ability to move with our innate sexual life force and our ability to relate truthfully with others and the world. We learn to differentiate between what we actually feeling and the story we make out of this, between the past and the present moment, between your experience and that of the other, between intention and impact.

Our wild nature
From birth to death we are sexual beings. From the first cells that evolve us into being, to the deep surrender of a last exhale, a lifespan is infused with libido. We will explore this natural intelligence and potential vital life force, which is sometimes latent, sometimes electrifying, sometimes confusing,  overwhelming, sometimes wild,  lively, sometimes receptive, passionate. Using the Open Floor core movement resources and enquiry as a tool for discovery.

Attuning into authenticity
The vital energy of libido can be present in moments of deep play, a tender touch, a provocative piece of art, a sexy song, a mature gaze, the soothing voice of a poet, the sacred words of a mystic. When this energy is acknowledged, supported and expressed authentically, as well as in relation with ourselves as with another, others, life itself, the potential for healing is immense and empowering. Maintaining a lively presence in stillness and being able to attune to the sincere experience of goodness, pleasure and satisfaction are essential.

libfun400.jpg

Ervaringen

"Twee keer heb ik de Libido groep gedaan bij Monika en zou het zo weer doen. Het fijne van Monika als docente is dat ze alles zelf zo doorleeft heeft, dat merk je in haar manier van lesgeven. Daardoor voel je je uitgenodigd om open te onderzoeken en te delen. Monika brengt je in de dans naar een dieper niveau, biedt daarin de tijd en ruimte die nodig is. Ze is heel goed afgestemd op de groep en met haar prettige gevoel voor humor blijft het ook licht." - Monique van L. - 

"Dankbaar voor mijn reis die Monika mogelijk heeft gemaakt. Wat een power en wijsheid. Heb het gevoel dat ik liters koud ijs heb ontdooid en kwijt ben en in een behagelijkheid ben gezakt die ik lang niet meer gevoeld heb." - M -  

"Via een vriendin kwam ik te weten over het Libido Fundamentals weekend dat Monika in 2019 zou geven. Na lang twijfelen heb ik me ook ingeschreven, ik had nooit een dans-weekend gedaan, was een beetje terughoudend en onzeker. Maar boy, was I mistaken! Een hele fijne groep mensen waar contact heel vanzelf ging. Hele fijne opbouw van oefeningen waarin lichaam, energie, het leven, sensualiteit en seksualiteit steeds op wisselende manieren aangesproken worden. Het voelde steeds alsof iedere stap, oefening, suggestie precies op het juiste moment kwam en aansloot bij iets wat ik in mezelf aantrof. En er was alle ruimte om dat alles helemaal te kunnen onderzoeken en ervaren. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat er nou allemaal precies gebeurde maar ik geloof dat zo’n beetje alles in me aangeraakt is dat weekend. Tegen het einde was dat compleet en totaal: ik voelde overgave zoals ik het niet kan maken maar alleen maar ondergaan. Ik voelde me (beetje schaamrood op de kaken als ik dit schrijf) genomen en wilde me laten nemen. Door wie of wat…? De muziek, Monika, de energie, de groep, het grotere? Ik weet het niet en het maakt ook niet zoveel uit. Het oversteeg me. " - Joost de N. - 

"Op mijn leeftijd ben ik heel kritisch en picky wat trainers betreft, ik wil alleen de hele goede, en anders meld ik me niet aan. Monika kende ik nog niet als trainer, maar mijn gevoel vooraf klopte: een supertrainer! Ik had niet gedacht dat ik drie dagen zoveel dansen vol zou kunnen houden, ik heb nogal last van mijn heup, maar dat ging gewoon. Een bewijs dat ik/men met goede energie veel verder komt dan je zelf verwacht. Het programma was zorgvuldig opgebouwd, zorgvuldig begeleid, heerlijk dat er niet al te veel gepraat en gedeeld werd, maar gewoon het lijf laten spreken. De assistentie super, het voelde geborgen en verzorgd.
Ik had mij vooraf niet in het onderwerp verdiept, ik wilde gewoon dansen bij Monika. Maar het onderwerp heeft me geraakt. Ik realiseerde me aan het eind dat ik eigenlijk gewoon niets weet. Niet over mijzelf, niet over anderen, dat ik eigenlijk vooral gedaan heb wat ik dacht dat ik moest doen in relatie tot…. Daar valt nog een hele wereld te ontdekken. Als ik alle schillen en beschermingsmechanismen achterwege laat, wat is er dan? Daarvan heb ik iets geproefd. Heel waardevol. Ook heel fijn dat er dan genoeg mannen zijn om het uit te proberen, want ik voel me vrijer met vrouwen dan met mannen. Ook wel heerlijk dat ik alle sensualiteit wel met vrouwen kan uitproberen. Met mannen zit daar veel meer conditionering op. Goed om mezelf zo te zien. 
Ook heel fijn dat op het moment dat ik echt veel pijn en woede tegenkwam, dat ik met bescherming kon doorbewegen. Het voelde gezien, maar ook vrij genoeg om het er te laten zijn. Er komt het laatste jaar veel los, veel van wat ik niet weet wat het is, of het ueberhaupt van mij is, en het is fijn dat daarvoor ruimte was. " - B.D. -