Open Floor

Open Floor

"Open Floor movement practice offers a dynamic, creative tool kit of resources to move through life, fully embodied. We use the universal language of dance and mindfulness for self discovery, connection and healing."

Om te verbinden, met jezelf, je lichaam, je gevoelens en gedachten. Om je vandaaruit te verbinden met elkaar, je mededansers en de wereld om je heen.
Om in een levendige, dynamische, soms stille dans, met compassie te onderzoeken wat jou van binnen en van buiten beweegt.
Hoe kunnen we alles wat ons beweegt letterlijk in beweging brengen?
Je vreugde dansen, klein geluk ervaren, dicht(er) bij jezelf komen, wilde passie voelen. Hoe beweeg(t) je boosheid, verdriet of angst, waar voel je dat in je lichaam?
Bewust dansen met thema's op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Je bewust worden van je eigen behoeftes en grenzen.
Ontdekken dat je altijd in relatie bent met iets of iemand. Waarin er tijd is voor je eigen dans, de verbinding met de ander en verbinding is met de groep en het grotere geheel.

Tijdens de dans werken we met

Universele levens- en bewegingshulpbronnen 
Bewust worden van bewegingen die er altijd al zijn, zoals adem en hartslag.
Ontdekken waar - Gronding - Centering - Activering & Kalmeren - Loslaten - Uitdijen & Samentrekken - Ergens naartoe & van weg bewegen - Oplossen - Pauzeren - Gerichtheid - Ruimtelijk bewustzijn -  je brengen in de dans.

Een fysiek voelbaar anker in een deel van ons lichaam die onze aanwezigheid, aandacht en gewaar zijn draagt gedurende de dans. Daar waar ons dansonderzoek begint en waar we naar terug kunnen keren. Zoals - adem - handen - borstbeen - voeten - achterlijf/voorkant lijf - knieën - kaken. 

Een bewegingscyclus
'Open Attention', openen van Aandacht & Gewaar zijn - 'Enter', ontdekken - 'Explore', onderzoeken - 'Settle', landen. 

Viertal dimensies van belichaming
Lichamelijke beleving - Emotionele intelligentie - Mind-fullness - Bezieling. 

Viertal relationele 'hongers'/oerbehoeftes
Oerbehoefte om alleen op jezelf te zijn/solitude - in contact met één ander/connection - ergens toebehoren/community/belonging - verbinding met het grotere energieveld/spirit. 

Viertal continuüms
Vast & Vloeibaar - Gewoonte & Keuze - Bewegen & Includeren - Aan- & Afwezigheid 

Voor wie? 
Iedereen kan dansen. Het enige dat nodig is, is je bereidheid bewust te bewegen. Het maakt niet uit of je ervaren bent of nog nooit eerder gedanst hebt, of je energiek of juist rustig bent, of je je gezond voelt of juist beperkt, of je jong of oud bent, man of vrouw, hoe je eruit ziet, denkt of voelt. Je bent welkom mee te komen dansen.

Waarom dansen?
Mensen dansen om vele persoonlijke redenen. Het werkt door op zoveel verschillende soorten lagen van ons zijn en leven. 
Of dat nu is om opnieuw thuis te komen in ons lichaam en deze al bewegend te ont-moeten en te ont-spannen. Of om onze harten te luchten, gevoelens toe te laten en deze in alle veiligheid in de dans te mogen uiten.  Om onze gedachten eens flink de wereld in te dansen, deze te transformeren of juist te laten verstillen. Om de muziek onze ziel te laten raken en de dans als gebed te dansen. Omdat we ons willen overgeven aan de dans met ons hele wezen van lichaam, hart en mind. Om extase te ervaren. Om ons verbonden te willen voelen met onszelf, met een ander, anderen en onze omgeving. Om andere gelijkgestemden te ontmoeten. Of om tot een bepaalde ‘tribe’ te willen toebehoren omdat we het gevoel hebben daar ons zelf te mogen zijn en ons vrij te voelen.

 

Lessen bieden de mogelijkheid om op regelmatige basis de danser in jezelf vrij te maken. Te ervaren, te oefenen, te onderzoeken en expressie te geven wat er zich aandient in het moment. De docent mixt inspirerende muziek met helder gerichte begeleiding. Voor het overzicht van aangeboden lessen, klik hier.  

Workshops geven tijd en ruimte voor meer verdieping en bewustzijn door middel van intensieve dans, beweging en gerelateerde oefeningen naar aanleiding van een bepaald thema. Er worden dansdagen, weekendworkshops en meerdaagse trainingen aangeboden. Voor het overzicht van aangeboden workshops, klik hier

Als je voor het eerst komt en voor meer praktische informatie klik hier.

Open Floor International
Is een jonge organisatie die in 2014 is opgericht door Andrea Juhan, Kathy Altman, Lori Saltzman en Vic Cooper. Docenten die al decennialang werken met deze vorm van bewuste dans / bewust worden door dans. 

"The body always leads us home. 
If we can simply learn to trust sensations,
and stay with it long enough for it to reveal
appropriate action, movement, insight or feeling" 
- Pat Ogde - 

 

OpenFloor400.jpg

Ervaringen

"De OpenFloor dans tintelt nog helemaal in me door, vandaag vooral met spierpijn maar vooral met een heel blij levendig gevoel overal in hart, ziel en lijf! OpenFloor is een goede mix tussen alles wat ik tot dusver heb gedaan." - Froukje - 

“De samenstelling van de groep is heel divers en dat vind ik mooi; jongelingen, ouderen, mensen die het al jaren doen, mensen compleet nieuw, spiritueel gerichte mensen en mensen die zich daar niet zo mee bezig lijken te houden, mensen die er helemaal in lijken te passen en sommigen ook helemaal niet, mensen die makkelijk contact maken en mensen die weinig contact maken. Dit geeft een gevoel dat er van alles mag, niets moet, je mag er jezelf zijn.” – Lia -

“Mijn mededansers zijn me door de jaren heen, evenals Monika, vertrouwd geworden. Ze zijn een wekelijks baken in het leven met al zijn mooie en minder mooie kanten. De dans nodigt uit 'alleen, met een ander of meerdere dansers' een weg te gaan in een veilige omgeving. Niets moet. Wat en hoe ik ook dans, het is altijd goed. Ik kan het niet fout doen. Dat geeft ruimte om mezelf en de ander in allerlei facetten tegen te komen. Leren gaat een leven lang door. De dans heelt, daagt uit om gestolde gebieden in beweging te brengen. Ik ben bedoeld om te bewegen. Om de vrouw die ik ben in al haar vrouwelijkheid vorm te geven. En daarmee een lenige danser op de levenszee te worden.” – Angelique -