Privacy beleidĀ 

Privacy beleid van Moving Waves, handelend onder de naam Embodied Dance (voorheen DanshetLevenNu).

Hier vind je de privacy verklaring van MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance.

 

00. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

01. MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance

MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Danceis een onderneming die danslessen en –workshops en bewustwordingsactiviteiten organiseert, verzorgt en aanbiedt.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance, neem dan gerust contact op!

monika@embodieddancel.nl | tel. 06 12602244
Suze Groeneweglaan 69 | 1183 EK | Amstelveen
KvK nr.: 34374509

MovingWaves - DanshetLevenNu - Embodied Dance is een eenmanszaak, die wordt gedreven door Monika Körschner.

 

02. Doel gegevens

MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance bewaart persoonsgegevens uitsluitend voor onderstaande doelen. Deze worden hieronder toegelicht.

1. versturen van nieuwsbrieven

MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn informatief t.a.v. dans-, beweging en bewustwordingsactiviteiten waarbij MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance betrokken is. Je voor- en achternaam, geslacht en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance; www.danshetlevennu.nl . Daarnaast kun je op jouw of mijn verzoek je mondeling of tekstueel voor de nieuwsbrieven aanmelden.

2. (potentiele) cursisten voorzien van informatie

MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance onderhoudt per mail of telefoon contact over cursusmogelijkheden of wijzigingen in geplande activiteiten. De hiervoor benodigde persoonsgegevens worden hiervoor met jouw nadrukkelijke toestemming opgeslagen en gebruikt.
MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance verstrekt.
Bij MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
Je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
De door jou gevolgde workshops bij Danshetlevennu - Embodied Dance en/of waar je interesse in hebt getoond via een email of telefoon.
Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke workshop en/of dienst waarvan je gebruik wilt maken.

3. Zakelijke contacten
MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance onderhoudt per mail of telefoon contact over zakelijke activiteiten. De hiervoor benodigde persoonsgegevens (bedrijfsnaam, naam, mailadres, telefoonnummer) worden hiervoor met jouw nadrukkelijke toestemming opgeslagen en gebruikt.

 

03. Ontvangers van gegevens

De gegevens die MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.:

1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw voor- en achternaam, e-mailadres en geslacht automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. Hotmail

De e-mail van MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance wordt gehost bij Hotmail. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hotmail.

 

04. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Voor het versturen van nieuwsbrieven wordt jouw e-mailadres opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

 

05. Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance  beheerd in Microsoft Office ten behoeve van zakelijke administratie. De bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.

 

06. Jouw rechten

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.

3. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

4. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Danceniet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via monika@embodieddance.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

07. Plichten

MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van activiteiten en diensten van MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden of onderhouden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance de betreffende activiteit en dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
monika@embodieddance.nl | tel. 06 12602244
Suze Groeneweglaan 69 | 1183 EK | Amstelveen

 

Disclaimer
MovingWaves – DanshetLevenNu - Embodied Dance is gerechtigd de inhoud van deze privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.