Disclaimer voor Dancing for Birth sessies

Dancing for Birth lessen, docenten en begeleiders zijn niet bedoeld en/of bevoegd om diagnoses te stellen, of om medische behandelingen en/of medische adviezen te vervangen.

Zowel deze voor, als iedere andere vorm van inspanning, kan een blessure veroorzaken. Om dit risico te verkleinen, wordt er geadviseerd nooit iets te forceren of over te belasten. Als je pijn ervaart of zorgen hebt als de Dancing for Birth lessen neemt of danst, stop hier dan mee en laat je door een medische professional adviseren.

Dancing for Birth docenten en organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor blessure en/of complicaties die in verband staan of kunnen worden gebracht met Dancing for Birth en/of dans in het algemeen.